המלכה ציוותה עליו לשכוח

אולם פייר בולז - ברלין
בכורה: אפריל, 2020